IN MEMORIAM

 

Liesbeth Beurskens – Peters

 

Wij zijn diepbedroefd door het bericht dat ons dierbare lid Liesbeth is overleden.

Liesbeth was één van de oprichters van Volleybalclub Set Up in 1965 en ze is al die jaren lid geweest. Vanaf het allereerste begin was ze secretaresse en altijd zeer correct en secuur. Dit heeft ze vele jaren gedaan. Naast de bestuursfunctie heeft ze zelf ook altijd gevolleybald en bij de senioren was ze een zeer goede aanvalster met een bijzondere opslag. Maar ook bij de jeugdafdeling was ze betrokken en heeft daar veel voor klaar gestaan en geregeld.

In begin jaren 80 is Liesbeth naar de recreanten gegaan en heeft daar samen met een clubje vrijwilligers gezorgd voor: de teamindelingen, het geven van trainingen, fluiten en het regelen van het Kerstmixtoernooi. Enthousiast volleyballen bij de recreanten heeft ze gedaan tot aan de corona periode.

Wij zijn dankbaar voor alles wat Liesbeth voor Volleybalclub Set Up heeft gedaan en wensen Harry, kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden heel veel sterkte en kracht toe.

 

WEBSITE

Vanaf de Algemene Leden Vergadering 2019 is deze website actief. De inhoud dient niet alleen om het contact tussen onze leden te bevorderen, maar ook om aan de wereld te laten zien waar onze club voor staat.
Mocht je iets willen opmerken wat er toe bijdraagt om dit waar te maken, aarzel dan niet om te reageren via:


websitebeheer@vcsetupmeerlo.nl

 

Vertrouwens-
contactpersoon

Mijn naam is Janneke Coenders en ik ben zijdelings betrokken bij volleybalclub Set Up. Ik ben woonachtig in Meerlo, samen met mijn gezin en mag al een aantal jaren een kleine rol spelen binnen de volleybalclub. Onze dochter is vanaf jongs af aan gaan volleyballen en vandaar uit ben ik ook betrokken geraakt. Ik mag, het allerleukste kamp van het jaar, mee organiseren en ben samen met de andere ouders van het team waar onze dochter in speelt, ingedeeld om regelmatig te rijden, tellen of te coachen. In mijn professionele leven werk ik als eigenaar en begeleider binnen het Studeerlokaal, waar we middelbare scholieren ondersteunen in hun studiewerk. Mijn achtergrond ligt dus vooral binnen het onderwijs en de coaching. De rol als vertrouwenscontactpersoon binnen Set Up vul ik graag in en ik ben te bereiken via:


  vertrouwenscontactpersoon@vcsetupmeerlo.nl


De vertrouwenscontactpersoon binnen onze club, is iemand die een belangrijke rol speelt in het stimuleren van een veilige sportcultuur. Wanneer personen in de sport te maken krijgen met ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesten enzovoorts, is de vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt.

Als vertrouwenscontactpersoon voer ik gesprekken met leden wanneer ze ergens tegen aan lopen of iets kwijt willen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk, maar niet geheim. Dat betekent dat wanneer iemand mij iets verteld, waarvan ik van mening ben dat anderen hiervan op de hoogte moeten zijn, dat ik dit met jou zal delen en hier mogelijk melding van moet maken. Ik luister graag naar je verhaal en wil samen met je kijken welke stappen er mogelijk zijn. Er wordt altijd een beknopte samenvatting van ons gesprek terug gekoppeld naar het bestuur over het onderwerp van het gesprek.

 

Caleidoscoop

In de diaserie hieroner krijg je een beeld van de activiteiten binnen onze club.

Voorwaarden lidmaatschap vc setup

Voor alle leden van onze volleybalclub gelden algemene voorwaarden. Lees deze eens door. U kunt ze vinden onder

deze link

of in de map met documenten onderaan links op elke pagina van deze website,.

 

Documenten

naar documenten Vc SetUp


social media

over vc setup

VC SetUp is 50 jaar jong en gaat met volle energie het komende decennium tegemoet, te beginnen met 2018. Terwijl velen hun hart vasthouden voor de ontwikkelingen in binnen- en buitenland, is het behoren tot een sportvereniging als de onze een ankerpunt en een domein van veiligheid en vriendschap. Zo iets moois willen we koesteren en in stand houden voor het komende decennium.

contact

email:
info@vcsetupmeerlo.nl
bank:
NL14RABO0132592207
adres: Hoofdstraat 93, 5864 BD, Meerlo


onze sponsors

Hieronder ziet u de logo's van onze sponsors.    Als u er op klikt opent er een pagina met een
link naar hun website.

DISCLAIMER

Mocht u op onze site informatie vinden, waarvan u vindt dat deze niet correct is of personen schade toebrengt, neem dan even contact op. Wij zullen deze dan verwijderen.
Het weergeven hiervan berust nooit op opzet.

naar sponsorkliks