CORONA EN VC SETUP

VC Set Up volgt de regering, RIVM en Nevobo in hun berichtgeving.
Zodra er een update komt zal dat op de website worden gezet, ook berichten welke gestuurd worden door Nevobo kunnen teruggevonden worden op deze website.
De meest recente berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus voor de volleybalcompetitie in Nederland staat vermeld op:

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/12/16/coronavirus-en-volleybal-in-nederland

Spelregels voor sporten tijdens corona na 19 mei.

Op 19 mei wordt, als de ziekenhuiscijfers het toelaten, de tweede stap van het openingsplan gezet en
gaan binnensportlocaties open. Daarnaast mogen volwassenen vanaf 27 jaar weer buiten in
groepsverband op 1,5 meter afstand sporten.
Zie ook: spelregels-sporten-19-mei.

Verloop huidige volleybalseizoen (bericht nevobo)

voor het originele bericht zie:

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/01/12/lockdown-verlengd-geen-p-d-seizoen-2020-2021

We willen wel graag de mogelijkheid bieden om alsnog wedstrijden te kunnen spelen dit seizoen, als we weer mogen opstarten. Dat zal niet meer om een eindeklassering inclusief P/D gaan. Dit is niet haalbaar, zelfs als we in mei doorspelen Het is namelijk niet haalbaar om de halve competitie, die we hiervoor als minimum hebben gesteld, uit te kunnen spelen. De ruimte die wij van de verenigingen kregen in de peiling die wij eerder dit seizoen hebben gehouden voor het doorspelen in mei, is daarvoor niet voldoende gebleken.

We kunnen ons indenken dat een deel van jullie (teams) nu al weet dat ze sowieso niet meer willen spelen dit seizoen. In dat geval horen we dat graag z.s.m., zodat we de wedstrijden van die teams kunnen laten vervallen. Uiteraard heeft dit geen consequenties voor de speelrechten in het seizoen 2021-2022. Voor de teams die nog wel willen spelen zullen hiervoor in de basis de wedstrijden worden aangehouden die vanaf 1 maart al in het programma staan tot het einde van het seizoen. Eventueel aangevuld met een deel van de wedstrijden die zonder datum in het systeem staan. Deze mogen ingepland worden, als daar ruimte voor is. Mogelijk worden door ons nog wat wijzigingen doorgevoerd op basis van terugtrekkingen. Alle wedstrijden vóór 1 maart worden uit het concept programma gehaald.
Jullie kunnen t.z.t. dit conceptprogramma voor de periode vanaf 1 maart verder optimaliseren. Het programma staat in concept klaar in de periode 23 januari t/m 12 februari.
Afhankelijk van de besluiten vanuit de overheid worden er indien nodig ook nog speelweken in de maand maart door ons uit het programma gehaald.
Voor zowel recreanten- als CMV-toernooien geldt hetzelfde. We willen ook daarin de mogelijkheid bieden om toernooien te spelen, maar zijn daarbij uiteraard afhankelijk van de besluitvorming vanuit kabinet.

NOJK

Ook met betrekking tot het NOJK hebben we de keuze moeten maken om deze definitief niet door laten gaan dit seizoen.

Indeling richting volgende seizoen:

Aangezien er geen sprake is van promotie en degradatie behouden alle teams hun recht op plaatsing in dezelfde klasse en/of divisie.
Voor de 1e klasse en lager zal met ingang van het seizoen 2021-2022 bovendien sprake zijn van vrije inschrijving. Zie hiervoor ook het betreffende bericht op onze site.
Dit voorstel is in het najaar van 2020 door 70% van de respondenten omarmd. De Bondsraad heeft hier vervolgens mee ingestemd.
Over deze vrije inschrijving zal bij het openstellen van de inschrijving voor het seizoen 2021-2022 nog verder worden gecommuniceerd.

Korte termijn:

Voor nu willen we jullie dus vragen om z.s.m. door te geven welke teams sowieso geen wedstrijden meer willen spelen dit seizoen.

besmettingen bij onze club

Hopelijk is iedereen nog gezond en kan iedereen dadelijk ondanks alle restricties toch genieten van de feestdagen.
Om ervoor te zorgen dat iedereen ook gezond blijft willen we jullie toch nog een keer bewust maken van de Corona regels waar we ons aan dienen te houden,
Op dit moment is de jeugd helaas de groep die een grote verspreider van het virus is, terwijl ze zelf vaak nauwelijks klachten ervaren.
Onze jeugd traint in redelijk grote groepen (wel max groepsgrootte volgens de coronoa regels) en hoeven hierbij geen afstand te houden van elkaar.
Het is daarom erg belangrijk dat iedereen goed in de gaten blijft houden of er corona gerelateerde klachten ontstaan.
Zeker ook bij lichte verkoudheidsklachten willen we jullie op hart drukken zowel kinderen als volwassenen blijf thuis en laat je testen!
We willen er ook voor zorgen dat onze trainers in een zo veilig mogelijke omgeving de training kunnen uitvoeren.
Om een zo duidelijk mogelijke communicatie naar iedereen toe te houden hebben we het volgende besloten.
Mocht er een speler of speelster positief getest zijn, dan zullen we om eventuele verdere verspreiding te voorkomen, dit aan de betreffende trainingsgroep
laten weten en zal de training voor deze groep een week niet doorgaan.

Volg bij een vermoedelijke besmetting deze link naar het ggd protocol. Wij vragen al onze leden zich strikt aan dit schema te houden.

We hebben besloten om voor de kleedlokalen in sporthallen en
gymzalen een uitzondering te maken, enkel en alleen om op die manier
'binnensporters' de gelegenheid te geven van schoeisel te wisselen.
Uiteraard dient daarbij de afstand van 1,5 meter in acht te worden
genomen door sporters van 18 jaar en ouder.

REGELS EN AANDACHTSPUNTEN BIJ GEBRUIK SPORTHAL EN CORONA

ALGEMEEN:    

1,5 m afstand houden tussen volwassenen en tussen volwassenen en kind
Bij klachten blijf thuis.
Indien er binnen gezin een besmetting is meld dit binnen bestuur en blijf thuis.
Pas hygiëne toe;
Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sporthal.
Schud geen handen.
Niet zingen en schreeuwen op tribune of langs de kant.

REGELS VOOR ALLE LEEFTIJDEN:

Heb je klachten/ blijf thuis en laat je testen.
Was vooraf goed je handen voordat je zaal in en uit gaat.
Ga direct naar huis als er tijdens het sproten klachten ontstaan zoals niezen, keelpijn verkoudheid, benauwdheid,
koorts of plotselinge verhoging of plotseling verlies van reuk en smaak.
Drink alleen uit eigen bidon.
Douche zoveel mogelijk thuis, kom in sportkleding naar sporthal.
Volg de route welke in sporthal is vastgelegd.