Finale uitzending ClubHuis & Co: goed voor jou & geweldig voor de buurt

Het is bijna zover! De finale van Rabo ClubSupport 2020.
De afgelopen weken hebben maar liefst 11.000 leden van Rabobank Noord-Limburg gestemd op hun favoriete clubs om een bedrag van €225.000,- over de deelnemende verenigingen en stichtingen te verdelen. Alle stemmen zijn inmiddels geteld en de resultaten zijn bekend.
Je bent vast benieuwd hoeveel stemmen er op jouw club zijn uitgebracht. Dat maken we dit jaar bekend tijdens een bijzondere finale-avond.

Op donderdagavond 26 november om 20.00 uur maken wij de uitslag van Rabo ClubSupport 2020 bekend. Samen met de lokale omroepen uit Horst, Venlo en Venray maken we dit jaar voor én met alle verenigingen uit Noord-Limburg een unieke televisie-uitzending: ClubHuis &Co.
De presentatie is in handen van Frans Pollux en er zijn gastoptredens van artiesten uit onze eigen regio.
Samen vieren we deze avond het verenigingsleven met muziek, interviews en mooie verhalen van verenigingen uit Noord-Limburg. Uiteraard maken we dan ook de uitslag van Rabo ClubSupport 2020 bekend. Alle leden van jouw club kunnen dit jaar dus de finale van Rabo ClubSupport meemaken.

Noteer donderdag 26 november, 20.00 uur in je agenda en stem af op de lokale omroep. Samen vieren we het verenigingsleven!


Verslag ALV

Onder notulen ALV 31-8-2020. kunt u het verslag van de algemene ledenvergadering downloaden.

Aanvulling coronaregels vanuit de jeugdcommissie:

Bij het douchen na de trainingen is het erg druk in de kleedlokalen. Vanuit de jeugdcommissie wordt het gezamenlijk douchen gestimuleerd maar in deze omstandigheden van Corona, is het even aanpassen. Het is dus toegestaan maar maak hierin de keus als ouders wat goed voelt. Hoe dit door andere clubs wordt ingevuld zal zeer wisselend zijn, daarom de tip om dit bij de wedstrijden op voorhand te bekijken bij aankomst in de betreffende sporthal.
Tijdens het vervoer naar de wedstrijden wordt het dragen van een mondmasker geadviseerd. Zo voorkomen we met z’n allen eventuele besmettingen binnen onze club.
We hopen dat het niet gaat voorkomen maar mocht een lid binnen VC Set Up positief getest worden op Corona, dan horen we dit graag.
Neem dan contact op met Liezet Custers: T 06-43218134
Zijn er vragen of onduidelijkheden betreft de COVID-19 afspraken, dan kun je ook contact opnemen met Liezet Custers.
Zie ook de pagina over corona.


In dit  Informatieboekje vindt u allerlei info over het lid zijn van Vc Set Up. Onder andere over:
Contactpersonen VC Set Up
(bestuur, jeugdcommissie, vertrouwenspersoon)
Regels voor jeugdleden
Informatie voor ouders
(privacywet, praktische informatie, contributie, tenue, hulp van ouders)
Taken jeugdcommissie
(toernooien, competitie, rijschema, teamindeling en niveaus)
Activiteiten voor de jeugdleden
(het kamp, sinterklaasfeest, carnavalsbal, ouder-kindtoernooi)
Vervoer van kinderen in de auto
Taken coach
(praktisch, thuiswedstrijd, toernooi, kampioen?, CMV-toernooi.


Agenda

21 dec. t/m 3 jan.: Kerstvakantie
11-12-13 juni 2021: Jeugdkamp


SHOPPEN EN
VC SETUP
STEUNEN ?!

Ja dat kan! En het kost je niks! Het enige wat je moet doen als je via internet wat wilt bestellen, is dat via deze website
van Vc Set Up te doen en op de knop Sponsorkliks te klikken (rechtsonder). Vervolgens kun je kiezen bij wie je wat wilt bestellen (schrik niet, ja echt wel; 657 online winkels!) en kom je op de reguliere webpagina van de betreffende online winkel (als vanouds). Per klik ontvangt Vc Set Up een vergoeding. Dus klikken maar!
WEDSTRIJD-PROGRAMMA,


UITSLAGEN EN STANDEN

naar uitslagen, standen en programma NEVOBO

Klik op het plaatje voor het wedstrijdprogramma, uitslagen en standen op de NeVoBo website.

DownloadsMISSIE
EN AMBITIES

Onze Missie

We willen alle inwoners in onze regio de kans bieden, om vanaf 4 jaar het volleybal te beoefenen op eigen niveau in een club die niet alleen sportieve kansen wil bieden, maar ook een ontmoetingsplaats wil zijn voor de leden middels nevenactiviteiten rondom de sport. Onderdeel van onze missie is tevens het zorgdragen voor een ‘veilige sportomgeving’ waarin het sporten plaatsvindt. VC Set Up profileert zich als een laagdrempelige vereniging waarin de onderlinge (familie) band een kenmerk is.

Onze Ambities

Het trainingsniveau van VC Set Up staat op een hoog niveau. De technische commissie (TC), waarvan ook de hoofdtrainer deel uitmaakt, bewaakt de trainingsaanpak van onze vereniging en legt hierover verantwoording af aan het bestuur. Deze aanpak heeft zowel betrekking op de competitiespelers, de recreanten en de jeugd, ieder met zijn eigen accenten.
Tijdens de wedstrijden wordt ieder team begeleid door een coach; binnen onze vereniging is dat een vrijwilliger die lang niet altijd betrokken is bij de trainingsactiviteiten. De technische commissie (TC) ondersteunt de coaches waar mogelijk, maar een helder beleid over coaching is er nog niet. Het is onze ambitie om daarin de komende jaren verbetering te brengen.
VC Set Up heeft een florerende jeugdafdeling die als zodanig bekend staat in de regio. Er is sprake van een regelmatige aanwas, zonder dat daar veel extra reclame voor wordt gemaakt. Er is geen sprake van een ledenstop, maar we zitten met de ruimte en de trainingsuren aan de grens van onze mogelijkheden. Over onze ambitie kunnen we kort zijn: handhaving van de huidige kwaliteit, gebruikmakend van onze eigen opgeleide jeugd. Wij doen niet aan werving bij andere verenigingen en beseffen dat we het risico lopen dat talentvolle jeugdleden de overstap maken naar een andere vereniging, waarbij het mogelijk is om op een hoger niveau te volleyen.

We hebben een grote groep recreanten binnen onze vereniging. We vinden dit naast de prestatieve competitiespelers een belangrijk onderdeel. Volleybal is een leuke teamsport die een grote bijdrage levert aan het sportieve welbevinden van de betrokken leden. Aandachtspunt is de terugloop van mannelijke leden. We zullen door te kijken bij andere volleybalclubs nagaan welke initiatieven we op dit gebied kunnen ontwikkelen. Naast de sportieve aspecten biedt VC Set Up ook een scala aan nevenactiviteiten die het voor recreanten nog aantrekkelijker maakt om lid te zijn en te blijven van
VC Set Up.