In dit  Informatieboekje vindt u allerlei info over het lid zijn van Vc Set Up. Onder andere over:
Contactpersonen VC Set Up
(bestuur, jeugdcommissie, vertrouwenspersoon)

Regels voor jeugdleden
Informatie voor ouders
(privacywet, praktische informatie, contributie, tenue, hulp van ouders)
Taken jeugdcommissie
(toernooien, competitie, rijschema, teamindeling en niveaus)
Activiteiten voor de jeugdleden
(het kamp, sinterklaasfeest, carnavalsbal, ouder-kindtoernooi)
Vervoer van kinderen in de auto
Taken coach
(praktisch, thuiswedstrijd, toernooi, kampioen?, CMV-toernooi.


KOM GEZELLIG VOLLEYBALLEN!

In onze “vrije groep” is ruimte voor nieuwe leden. Volleyballen voor dames én heren op de recreantenavond bij VC Set Up, zonder competitiewedstrijden te spelen. Wél wordt er onderling een potje gespeeld natuurlijk. Het is op donderdagavond van 19:00 tot 20:30 uur in sporthal ’t Brugeind te Meerlo.
Er zijn geen verdere verplichtingen en na afloop drinken we altijd samen een glaasje in ’t Tumpke!
Spreekt dit jou aan? Neem dan contact op met
T. Marcellis op 0478-691919.
En kom gerust eens vrijblijvend meedoen!

AGENDA

           27 dec.:       Kerstmixtoernooi

            15-16-17 mei 2020:     Kamp

GEEN TRAINEN JEUGD

Vanwege de herfstvakantie zijn er geen trainingen voor de jeugd van maandag 14 oktober t/m zondag 20 oktober.

OVERZICHT TRAININGSTIJDEN

Onder ‘Documenten’ (knop links onder op deze pagina) staat een overzicht van alle trainingstijden en toegewezen velden voor alle teams !

CONTRIBUTIE

Binnenkort wordt de contributie weer afgeschreven. Check even het saldo van jouw rekening !
Vragen ? Mail Karin: hanraetsk@gmail.com

Scheidsrechters training

In september hebben 10 leden van Set Up deelgenomen aan de vaardigheidstraining.
De training werd gegeven door Leo Willems en Henri Peters. Alle deelnemers zijn geslaagd en hiermee kunnen ze wedstrijden fluiten t/m de 1e klasse.
Vorige week kregen ze allen hun diploma uitgereikt. Het zijn: Lisa Linders, Danique Steeghs, Lynn Koolhof, Ymke Veldman, Imke Friessen en Kristel de Lange van Dames 3. Mark Berkhout van Heren Recreanten 1. Elske Heuveln en Anne Hoeijmakers van Dames Recreanten 1 en Bertie Simons van Dames Recreanten 3.
We wensen ze nogmaals van harte proficiat en heel veel plezier tijdens het fluiten.
Namens opleidingsteam, bestuur en leden

WEDSTRIJD-PROGRAMMA,

UITSLAGEN EN STANDEN

naar uitslagen, standen en programma NEVOBO

Klik op het plaatje voor het wedstrijdprogramma, uitslagen en standen op de NeVoBo website. Het Set Up nieuws lees je op deze website of via onderstaande link.
Een overzicht van de geplande wedstrijden voor de eerste helft van het seizoen 2018-2019 vind je onder de tweede link.

Downloads

MISSIE EN AMBITIES

Onze Missie

We willen alle inwoners in onze regio de kans bieden, om vanaf 4 jaar het volleybal te beoefenen op eigen niveau in een club die niet alleen sportieve kansen wil bieden, maar ook een ontmoetingsplaats wil zijn voor de leden middels nevenactiviteiten rondom de sport. Onderdeel van onze missie is tevens het zorgdragen voor een ‘veilige sportomgeving’ waarin het sporten plaatsvindt. VC Set Up profileert zich als een laagdrempelige vereniging waarin de onderlinge (familie) band een kenmerk is.

Onze Ambities

Het trainingsniveau van VC Set Up staat op een hoog niveau. De technische commissie (TC), waarvan ook de hoofdtrainer deel uitmaakt, bewaakt de trainingsaanpak van onze vereniging en legt hierover verantwoording af aan het bestuur. Deze aanpak heeft zowel betrekking op de competitiespelers, de recreanten en de jeugd, ieder met zijn eigen accenten.
Tijdens de wedstrijden wordt ieder team begeleid door een coach; binnen onze vereniging is dat een vrijwilliger die lang niet altijd betrokken is bij de trainingsactiviteiten. De technische commissie (TC) ondersteunt de coaches waar mogelijk, maar een helder beleid over coaching is er nog niet. Het is onze ambitie om daarin de komende jaren verbetering te brengen.
VC Set Up heeft een florerende jeugdafdeling die als zodanig bekend staat in de regio. Er is sprake van een regelmatige aanwas, zonder dat daar veel extra reclame voor wordt gemaakt. Er is geen sprake van een ledenstop, maar we zitten met de ruimte en de trainingsuren aan de grens van onze mogelijkheden. Over onze ambitie kunnen we kort zijn: handhaving van de huidige kwaliteit, gebruikmakend van onze eigen opgeleide jeugd. Wij doen niet aan werving bij andere verenigingen en beseffen dat we het risico lopen dat talentvolle jeugdleden de overstap maken naar een andere vereniging, waarbij het mogelijk is om op een hoger niveau te volleyen.
We hebben een grote groep recreanten binnen onze vereniging. We vinden dit naast de prestatieve competitiespelers een belangrijk onderdeel. Volleybal is een leuke teamsport die een grote bijdrage levert aan het sportieve welbevinden van de betrokken leden. Aandachtspunt is de terugloop van mannelijke leden. We zullen door te kijken bij andere volleybalclubs nagaan welke initiatieven we op dit gebied kunnen ontwikkelen. Naast de sportieve aspecten biedt VC Set Up ook een scala aan nevenactiviteiten die het voor recreanten nog aantrekkelijker maakt om lid te zijn en te blijven van
VC Set Up.