coronavirus raakt ook Vc SetUp !!!

STATUS CORONA EN VC SETUP

VC Set Up volgt de regering, RIVM en Nevobo in hun berichtgeving.
Zodra er een update komt zal dat op de website worden gezet, ook berichten welke gestuurd worden door Nevobo kunnen teruggevonden worden op deze website..

Op woensdag 24 juni kondigde premier Rutte een aantal versoepelingen aan
met ingang van 1 juli, die ook onze club raken.
NOC*NSF verwerkt deze versoepelingen nog
in het protocol Verantwoord Sporten. En onze Veiligheidsregio verwerkt
de versoepelingen in de noodverordening.
Op basis daarvan kunnen wij jullie straks verder informeren over de hervatting c.q. continuering van onze
sportactiviteiten, gebruik van kleedruimtes en sportkantine, etc. na de zomervakantie.

Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

ACTIVITEITENDAG
JEUGD T/M MC

Op zaterdag 29 augustus van 9:30 tot 18:00 uur willen we een leuke activiteitendag organiseren voor onze jeugdleden t/m MC. Een e-mailbericht is gestuurd aan alle ouders met meer informatie en een opgaveformulier. Geen mail ontvangen?
Vraag Gerry: gerrycox81@gmail.com


promotie/
degradatie
regeling

Zoals aangegeven in het nieuwsbericht van afgelopen vrijdag zouden wij in de loop van deze week terugkoppeling geven over het aanpassen van de promotie/degradatie voorwaarden richting het nieuwe volleybalseizoen 2020-2021.
Allereerst willen wij jullie danken voor de vele reacties die jullie hebben geplaatst op diverse kanalen op social media, mail en polls. Fijn dat volleyballend Nederland graag mee wil denken over mogelijkheden van indelen van de competitie voor het seizoen 2020-2021.
Na de analyse is de Nevobo in samenspraak met de Bondsraad en de Bondsbestuurders en veel intern overleg tot een besluit gekomen voor een stand berekening van het abrupt gestopte seizoen.
Hoe wij precies tot deze berekening zijn gekomen staat uitgewerkt in het nieuwsbericht dat jullie hier https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/03/31/promotie-degradatie-richting-seizoen-2020-2021 kunnen vinden.
Bij halfjaar competitie is er geen stand berekening omdat hiervoor te weinig wedstrijden zijn gespeeld, dit geldt voor senioren competities 3e klasse hoog en 3e klasse laag (4e klasse) en voor alle jeugdklassen en CMV competities.

“Iedereen is ervan doordrongen dat we in deze unieke situatie een beslissing moeten nemen en begrijpt dat iedere keuze voor- en nadelen kent. We denken hiermee de meest reële oplossing te hebben gekozen, die duidelijkheid verschaft richting het aankomende seizoen.”

We begrijpen echter dat deze beslissing niet voor iedereen positief uitvalt, maar hopen op jullie begrip in deze onwerkelijke tijd.

Binnenkort zullen de verenigingen meer informatie ontvangen over de inschrijving voor het nieuwe seizoen.
In de bijlage kun je vinden welke consequenties dit heeft per divisie/klasse. Dit document kun je ook vinden op: https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/promotie-degradatie/


shoPPEN EN
VC SET UP
STEUNEN ?!

Ja dat kan! En het kost je niks! Het enige wat je moet doen als je via internet wat wilt bestellen, is dat via deze website
van Vc Set Up te doen en op de knop Sponsorkliks te klikken (rechtsonder). Vervolgens kun je kiezen bij wie je wat wilt bestellen (schrik niet, ja echt wel; 657 online winkels!) en kom je op de reguliere webpagina van de betreffende online winkel (als vanouds). Per klik ontvangt Vc Set Up een vergoeding. Dus klikken maar!


Agenda

29 aug. : activiteitendag jeugd
31 aug. : algemen ledenvergadering

Algemene
Leden-vergadering

In april hebben we onze leden vergadering moeten uitstellen i.v.m. corona. We willen deze nu graag op 31 augustus 2020 houden.
Bij de downloads onderaan in deze kolom, vind je de agenda, het jaarverslag en de notulen van de vorige vergadering.
Indien je niet aanwezig kunt zijn laat het me even weten.
Met vriendelijke groet, namens bestuur VC Set-Up Meerlo,
Karin Hanraets.


FIJNE VAKANTIE!

Het afgelopen seizoen liep vanwege COVID-19gans anders dan gepland maar na de zomervakantie hopen we weer een nieuwe start te kunnen maken. We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en hopelijk zien we iedereen weer terug in september.

TRAININGS-
SCHEMA JEUGD

De nieuwe regels geven vooralsnog aan dat we in september weer "gewoon" kunnen beginnen met de trainingen in de sporthal. De eerste training na de zomervakantie zal dan zijn op maandag 31 augustus. Het trainingsschema is dan:

Maandag 17.30-19.00 uur: MC1, MC2, MC3 en MB2,
trainers: Lous Aerts, Gerry Cox

Dinsdag 18.00-19.30 uur: MB1, MA1 en MA2,
trainers: Nathalie Thiesen, Joyce Hovens

Donderdag: 17.30-19.00 uur: MC1, MC2, MC3 en MB2,
trainers: Angelique Willems, Juul Crins

Vrijdag: 16.00-17.00 uur. N5 en N6,
trainer Angelique Willems

Vrijdag 17.00-18.30 uur: MB1, MA1, en MA2,
trainers: Angelique Willems en Lous Aerts

Zaterdag:
09.00-10.00: N4, trainers: Angelique, Irma, Kim en Juul
10.00-11.00: N5 en N6, trainers: Angelique, Irma, Kim en Juul
11.00-12.00: N1, N2 en N3: trainers: Angelique, Irma, Marleen, Kim en Juul


WEDSTRIJD-PROGRAMMA,


UITSLAGEN EN STANDEN

naar uitslagen, standen en programma NEVOBO

Klik op het plaatje voor het wedstrijdprogramma, uitslagen en standen op de NeVoBo website.


Downloads


MISSIE
EN AMBITIES

Onze Missie

We willen alle inwoners in onze regio de kans bieden, om vanaf 4 jaar het volleybal te beoefenen op eigen niveau in een club die niet alleen sportieve kansen wil bieden, maar ook een ontmoetingsplaats wil zijn voor de leden middels nevenactiviteiten rondom de sport. Onderdeel van onze missie is tevens het zorgdragen voor een ‘veilige sportomgeving’ waarin het sporten plaatsvindt. VC Set Up profileert zich als een laagdrempelige vereniging waarin de onderlinge (familie) band een kenmerk is.

Onze Ambities

Het trainingsniveau van VC Set Up staat op een hoog niveau. De technische commissie (TC), waarvan ook de hoofdtrainer deel uitmaakt, bewaakt de trainingsaanpak van onze vereniging en legt hierover verantwoording af aan het bestuur. Deze aanpak heeft zowel betrekking op de competitiespelers, de recreanten en de jeugd, ieder met zijn eigen accenten.
Tijdens de wedstrijden wordt ieder team begeleid door een coach; binnen onze vereniging is dat een vrijwilliger die lang niet altijd betrokken is bij de trainingsactiviteiten. De technische commissie (TC) ondersteunt de coaches waar mogelijk, maar een helder beleid over coaching is er nog niet. Het is onze ambitie om daarin de komende jaren verbetering te brengen.
VC Set Up heeft een florerende jeugdafdeling die als zodanig bekend staat in de regio. Er is sprake van een regelmatige aanwas, zonder dat daar veel extra reclame voor wordt gemaakt. Er is geen sprake van een ledenstop, maar we zitten met de ruimte en de trainingsuren aan de grens van onze mogelijkheden. Over onze ambitie kunnen we kort zijn: handhaving van de huidige kwaliteit, gebruikmakend van onze eigen opgeleide jeugd. Wij doen niet aan werving bij andere verenigingen en beseffen dat we het risico lopen dat talentvolle jeugdleden de overstap maken naar een andere vereniging, waarbij het mogelijk is om op een hoger niveau te volleyen.
We hebben een grote groep recreanten binnen onze vereniging. We vinden dit naast de prestatieve competitiespelers een belangrijk onderdeel. Volleybal is een leuke teamsport die een grote bijdrage levert aan het sportieve welbevinden van de betrokken leden. Aandachtspunt is de terugloop van mannelijke leden. We zullen door te kijken bij andere volleybalclubs nagaan welke initiatieven we op dit gebied kunnen ontwikkelen. Naast de sportieve aspecten biedt VC Set Up ook een scala aan nevenactiviteiten die het voor recreanten nog aantrekkelijker maakt om lid te zijn en te blijven van
VC Set Up.


In dit  Informatieboekje vindt u allerlei info over het lid zijn van Vc Set Up. Onder andere over:
Contactpersonen VC Set Up
(bestuur, jeugdcommissie, vertrouwenspersoon)
Regels voor jeugdleden
Informatie voor ouders
(privacywet, praktische informatie, contributie, tenue, hulp van ouders)
Taken jeugdcommissie
(toernooien, competitie, rijschema, teamindeling en niveaus)
Activiteiten voor de jeugdleden
(het kamp, sinterklaasfeest, carnavalsbal, ouder-kindtoernooi)
Vervoer van kinderen in de auto
Taken coach
(praktisch, thuiswedstrijd, toernooi, kampioen?, CMV-toernooi.