Fijne vakantieJeugdbeach
Toernooi

Onder een stralend zonnetje hebben we zaterdag 26juni voor het eerst sinds ruim een halfjaar weer echte wedstrijden kunnen organiseren.
Een aantal van onze jeugdleden had hun eerste kennismaking met het echte beachvolleybal. En het was zeker een geslaagde kennismaking! Er werd hard gewerkt, flink gezweet en het publiek genoot van mooie rally's. De winst in de categorie <17 jaar ging naar Jenna en Mariëtte uit Veldhoven/Horssen. In de categorie <15 ging de winst naar onze eigen jeugdleden Fleur en Jente. Puck en Susanne waren de winnaars in de categorie <13 jaar.
VERKOUDHEIDS-

KLACHTEN?

We zijn blij dat we met de jeugd weer lekker kunnen trainen en willen dit graag voor iedereen op een zo veilig mogelijke manier blijven doen. Daarom willen we toch nog even doorgeven wat de regels zijn:

* Bij verkoudheidsklachten : blijf thuis (en laat je testen).

* Ben je in contact geweest met iemand die positief getest is en heb je zelf nog geen negatieve uitslag: blijf thuis.

We verzoeken iedereen om met een negatieve zelftest toch niet te komen trainen. Gezien het grote aantal besmettingen dat helaas ook nog steeds groeit, willen we hierin heel voorzichtig zijn.

Vragen? Contacteer Angelique!In dit  Informatieboekje vindt u allerlei info over het lid zijn van Vc Set Up. Onder andere over:
Contactpersonen VC Set Up
(bestuur, jeugdcommissie, vertrouwenspersoon)
Regels voor jeugdleden
Informatie voor ouders
(privacywet, praktische informatie, contributie, tenue, hulp van ouders)
Taken jeugdcommissie
(toernooien, competitie, rijschema, teamindeling en niveaus)
Activiteiten voor de jeugdleden
(het kamp, sinterklaasfeest, carnavalsbal, ouder-kindtoernooi)
Vervoer van kinderen in de auto
Taken coach
(praktisch, thuiswedstrijd, toernooi, kampioen?, CMV-toernooi.

Agenda

Nieuw lid
recreantencie

De recreantencommissie wil laten weten dat Dorien Voesten de groep komt versterken. Zij gaat de plek van Truus Marcellis innemen, daar Truus gestopt is als lid van deze commissie. Zij was vanaf het allereerste begin lid van de commissie en heeft aangegeven dat het nu tijd is om er mee te stoppen. Wij vinden het als commissie jammer dat ze stopt, maar we begrijpen het wel en respecteren dit besluit. Ik denk dat er niemand zal zijn die haar gaat evenaren in de tijd die ze in deze commissie gestoken heeft. Op gepaste wijze hebben wij onze dank naar haar uitgesproken. Truus blijft wel doorgaan met volleyballen, dus we hoeven ze nog niet te missen.
Truus Super bedankt!


SHOPPEN EN
VC SETUP
STEUNEN ?!

Ja dat kan! En het kost je niks! Het enige wat je moet doen als je via internet wat wilt bestellen, is dat via deze website
van Vc Set Up te doen en op de knop Sponsorkliks te klikken (rechtsonder). Vervolgens kun je kiezen bij wie je wat wilt bestellen (schrik niet, ja echt wel; 657 online winkels!) en kom je op de reguliere webpagina van de betreffende online winkel (als vanouds). Per klik ontvangt Vc Set Up een vergoeding. Dus klikken maar!


In mei 2021 62,39 euro uitbetaald aan Vc SetUp.


WEDSTRIJD-PROGRAMMA

UITSLAGEN EN STANDEN

naar uitslagen, standen en programma NEVOBO

Klik op het plaatje voor het wedstrijdprogramma, uitslagen en standen op de NeVoBo website.

Downloads


FIJNE VAKANTIE!

Het afgelopen seizoen liep vanwege COVID-19 weer gans anders maar na de zomervakantie hopen we weer een nieuwe start te kunnen maken. We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en hopelijk zien we iedereen weer terug in september.


MISSIE

EN AMBITIES

Onze Missie

We willen alle inwoners in onze regio de kans bieden, om vanaf 4 jaar het volleybal te beoefenen op eigen niveau in een club die niet alleen sportieve kansen wil bieden, maar ook een ontmoetingsplaats wil zijn voor de leden middels nevenactiviteiten rondom de sport. Onderdeel van onze missie is tevens het zorgdragen voor een ‘veilige sportomgeving’ waarin het sporten plaatsvindt. VC Set Up profileert zich als een laagdrempelige vereniging waarin de onderlinge (familie) band een kenmerk is.

Onze Ambities

Het trainingsniveau van VC Set Up staat op een hoog niveau. De technische commissie (TC), waarvan ook de hoofdtrainer deel uitmaakt, bewaakt de trainingsaanpak van onze vereniging en legt hierover verantwoording af aan het bestuur. Deze aanpak heeft zowel betrekking op de competitiespelers, de recreanten en de jeugd, ieder met zijn eigen accenten.
Tijdens de wedstrijden wordt ieder team begeleid door een coach; binnen onze vereniging is dat een vrijwilliger die lang niet altijd betrokken is bij de trainingsactiviteiten. De technische commissie (TC) ondersteunt de coaches waar mogelijk, maar een helder beleid over coaching is er nog niet. Het is onze ambitie om daarin de komende jaren verbetering te brengen.
VC Set Up heeft een florerende jeugdafdeling die als zodanig bekend staat in de regio. Er is sprake van een regelmatige aanwas, zonder dat daar veel extra reclame voor wordt gemaakt. Er is geen sprake van een ledenstop, maar we zitten met de ruimte en de trainingsuren aan de grens van onze mogelijkheden. Over onze ambitie kunnen we kort zijn: handhaving van de huidige kwaliteit, gebruikmakend van onze eigen opgeleide jeugd. Wij doen niet aan werving bij andere verenigingen en beseffen dat we het risico lopen dat talentvolle jeugdleden de overstap maken naar een andere vereniging, waarbij het mogelijk is om op een hoger niveau te volleyen.

We hebben een grote groep recreanten binnen onze vereniging. We vinden dit naast de prestatieve competitiespelers een belangrijk onderdeel. Volleybal is een leuke teamsport die een grote bijdrage levert aan het sportieve welbevinden van de betrokken leden. Aandachtspunt is de terugloop van mannelijke leden. We zullen door te kijken bij andere volleybalclubs nagaan welke initiatieven we op dit gebied kunnen ontwikkelen. Naast de sportieve aspecten biedt VC Set Up ook een scala aan nevenactiviteiten die het voor recreanten nog aantrekkelijker maakt om lid te zijn en te blijven van
VC Set Up.