Kamp

Vrijdag 30 augustus t/m zondag 1 september organiseren we weer het jaarlijkse kamp voor onze jeugdleden (N1 t/m MC). Per mail is een brief gestuurd met alle gegevens, kampadres en bagagelijst. Geen mail ontvangen? Contacteer Susanne Rutten via susannejoris@home.nl of
06- 42664609

Bagage dient vrijdag 30 augustus om 18.15 uur op de parkeerplaats bij het Brugeind ingeleverd te worden.

Vertrek op vrijdag/zaterdag De kinderen worden om 18.15 uur verwacht bij de parkeerplaats bij Brugeind in Meerlo met de fiets en een verkeershesje. Komt uw kind zaterdag, dan mag hij/zij om 9.00 naar de locatie komen met de bagage. Komt uw kind alleen zaterdag, dan kunt u hem/haar rond 22:00 uur ophalen.

Ophalen op zondag We zullen op zondag rond 13:00 uur terug zijn bij het Brugeind.
In dit Informatieboekje vindt u allerlei info over het lid zijn van Vc Set Up. Onder andere over:
Contactpersonen VC Set Up
(bestuur, jeugdcommissie, vertrouwenspersoon)

Regels voor jeugdleden
Informatie voor ouders
(privacywet, praktische informatie, contributie, tenue, hulp van ouders)
Taken jeugdcommissie
(toernooien, competitie, rijschema, teamindeling en niveaus)
Activiteiten voor de jeugdleden
(het kamp, sinterklaasfeest, carnavalsbal, ouder-kindtoernooi)
Vervoer van kinderen in de auto
Taken coach
(praktisch, thuiswedstrijd, toernooi, kampioen?, CMV-toernooi)AGENDA


26 aug.:   start training jeugd na zomervakantie

30-31 aug.-1 sept.: Jeugdkamp 2019 N1 t/m MC)

7 september: Ouderavond


NIEUW SEIZOEN!

We hopen dat iedereen heeft genoten van een chillaxte vakantie en UITGERUST is natuurlijk want het nieuwe seizoen start weer!

Jeugd en Dames

Zoals het schema van Nevobo aangeeft, starten de eerste wedstrijden voor de jeugd- en damesteams vanaf zaterdag 21 september.
Vanaf 26 augustus starten de trainingen weer voor de jeugd.

Recreanten

De eerste wedstrijden voor de recreantenteams starten vanaf ca. 18 september weer.


KOM GEZELLIG VOLLEYBALLEN!

In onze “vrije groep” is ruimte voor nieuwe leden. Volleyballen voor dames én heren op de recreantenavond bij VC Set Up, zonder competitiewedstrijden te spelen. Wél wordt er onderling een potje gespeeld natuurlijk. Het is op donderdagavond van 19:00 tot 20:30 uur in sporthal ’t Brugeind te Meerlo.
Er zijn geen verdere verplichtingen en na afloop drinken we altijd samen een glaasje in ’t Tumpke!
Spreekt dit jou aan? Neem dan contact op met
T. Marcellis op 0478-691919.
En kom gerust eens vrijblijvend meedoen!


WEDSTRIJD-PROGRAMMA,

UITSLAGEN EN STANDEN


Klik op het plaatje voor het wedstrijdprogramma, uitslagen en standen op de NeVoBo website. Het Set Up nieuws lees je op deze website of via deze link.
Een overzicht van de geplande wedstrijden voor de eerste helft van het seizoen 2018-2019 vind je onder de tweede link.

Downloads

MISSIE EN AMBITIES

Onze Missie

We willen alle inwoners in onze regio de kans bieden, om vanaf 4 jaar het volleybal te beoefenen op eigen niveau in een club die niet alleen sportieve kansen wil bieden, maar ook een ontmoetingsplaats wil zijn voor de leden middels nevenactiviteiten rondom de sport. Onderdeel van onze missie is tevens het zorgdragen voor een ‘veilige sportomgeving’ waarin het sporten plaatsvindt. VC Set Up profileert zich als een laagdrempelige vereniging waarin de onderlinge (familie) band een kenmerk is.

Onze Ambities

Het trainingsniveau van VC Set Up staat op een hoog niveau. De technische commissie (TC), waarvan ook de hoofdtrainer deel uitmaakt, bewaakt de trainingsaanpak van onze vereniging en legt hierover verantwoording af aan het bestuur. Deze aanpak heeft zowel betrekking op de competitiespelers, de recreanten en de jeugd, ieder met zijn eigen accenten.
Tijdens de wedstrijden wordt ieder team begeleid door een coach; binnen onze vereniging is dat een vrijwilliger die lang niet altijd betrokken is bij de trainingsactiviteiten. De technische commissie (TC) ondersteunt de coaches waar mogelijk, maar een helder beleid over coaching is er nog niet. Het is onze ambitie om daarin de komende jaren verbetering te brengen.
VC Set Up heeft een florerende jeugdafdeling die als zodanig bekend staat in de regio. Er is sprake van een regelmatige aanwas, zonder dat daar veel extra reclame voor wordt gemaakt. Er is geen sprake van een ledenstop, maar we zitten met de ruimte en de trainingsuren aan de grens van onze mogelijkheden. Over onze ambitie kunnen we kort zijn: handhaving van de huidige kwaliteit, gebruikmakend van onze eigen opgeleide jeugd. Wij doen niet aan werving bij andere verenigingen en beseffen dat we het risico lopen dat talentvolle jeugdleden de overstap maken naar een andere vereniging, waarbij het mogelijk is om op een hoger niveau te volleyen.
We hebben een grote groep recreanten binnen onze vereniging. We vinden dit naast de prestatieve competitiespelers een belangrijk onderdeel. Volleybal is een leuke teamsport die een grote bijdrage levert aan het sportieve welbevinden van de betrokken leden. Aandachtspunt is de terugloop van mannelijke leden. We zullen door te kijken bij andere volleybalclubs nagaan welke initiatieven we op dit gebied kunnen ontwikkelen. Naast de sportieve aspecten biedt VC Set Up ook een scala aan nevenactiviteiten die het voor recreanten nog aantrekkelijker maakt om lid te zijn en te blijven van
VC Set Up.