coronavirus raakt ook Vc SetUp !!!

STATUS CORONA EN VC SETUP

VC Set Up volgt de regering, RIVM en Nevobo in hun berichtgeving.
Zodra er een update komt zal dat op de website worden gezet, ook berichten welke gestuurd worden door Nevobo kunnen teruggevonden worden op deze website..

Onze leden kunnen weer volleyballen.
We gebruiken daarvoor onze beachvolleybalvelden bij camping ’t Karrewiel.
We zullen ons wel moeten houden aan een aantal regels! Zo wel de gemeenten Venray en Horst aan de Maas hebben ons
regels toegestuurd alsook vanuit onze volleybalbond NEVOBO.
Hieronder staan een aantal belangrijke regels voor de jeugd t/m 12 jaar,
en voor onze oudere leden. Binnen deze regels is het toegestaan om gebruik te maken van de velden.
De gezondheid van onze sporters en trainers staat voorop, dus houd je aan allemaal aan deze afspraken!


Belangstelling dagblad De Limburger voor eerste training.

Protocol voor de jeugd (6 t/m 12 jaar)
bij het spelen op onze beachvolleybalvelden

Algemene Regels
Thuis omkleden en eerst nog naar het toilet gaan. Handen wassen.
Je mag/kan wel gebracht worden, maar pappa en of mamma mogen niet blijven kijken.
Als je verkoudheidsklachten heb (koorts, hoesten, snotteren, niezen) blijf je thuis!
Als je vader of moeder, je broer of zus deze klachten hebt en jij niet, blijf je ook thuis.
Als je tijdens het sporten deze klachten krijgt, ga je naar huis.
Niet aan de palen komen.
De gebruikte volleybal wordt vooraf en na afloop gedesinfecteerd door de trainer.
Na de training ga je naar huis.
Thuis handen wassen/ douchen.
Jullie hoeven na afloop de velden niet te harken, dat wordt door aangewezen vrijwilligers gedaan.

Verantwoording
Voor het opstellen van deze regels hebben we gebruik gemaakt van de volgende protocollen:

- protocol verantwoord sporten van het NOCNFS
- corona regels bij sporten (gemeente Venray)
- richtlijnen veiligheidsregio Horst aan de Maas
- notitie Corona en Sport veiligheidsregio Noord-Limburg

Omdat het wat lastiger is volleybal voor 4 en 5 jarigen in de buitenlucht en binnen de regels te organiseren,
voor deze volleyballers de volgende uitdaging. Bekijk het volgende filmpje goed en voer de opdracht(en) uit.

- uitdaging voor onze 4 en 5 jarigen

Met ingang van 1 juni zijn enkele maatregelen in verband met de
coronacrisis versoepeld. Misschien dat jullie hierover al hebben
vernomen. Niettemin willen wij jullie hierover langs deze weg informeren.

SPORTEN VOOR KINDEREN VAN 13 TOT EN MET 18 JAAr

Met ingang van 1 juni hoeven kinderen uit deze leeftijdscategorie geen
1,5 meter afstand meer in acht te nemen tijdens het sporten. Dat
betekent dat deze kinderen tijdens het sporten weer fysiek contact mogen
maken, zoals dat eerder al gold voor de kinderen tot en met 12 jaar.
Voor volwassen trainers en leiders blijft de 1,5 meter afstand wel van
toepassing.

Protocol voor volwassenen (vanaf 19)
bij het spelen op onze beachvolleybalvelden

Algemene Regels

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je zelf weer sporten, of mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
Is via een test vastgesteld dat je Corona hebt gehad, blijf dan nog minimaal 7 dagen thuis;
Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet, er is geen toilet aanwezig op de beachvelden;
Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
Krijg je de symptomen tijdens het sporten, ga dan meteen naar huis;
Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
Douche thuis en niet op de sportlocatie;
Vermijd het aanraken van je gezicht;
Schud geen handen;
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Specifiek voor het gebruik van onze beachvolleybalvelden:

Gebruik de velden uitsluitend op de met het bestuur afgesproken dag en tijdstip;
Bij gebruik van de beachvelden zonder trainer, wordt er één lid (op naam) verantwoordelijk gesteld voor de naleving van de coronamaatregelen uit het protocol;
Bij trainingsgroepen < 18 jaar is altijd een trainer aanwezig;
Publiek tijdens de trainingen is niet toegestaan;
Desinfecteer je handen en onderarmen bij het betreden van de beachvelden;
Neem je eigen bidon mee en drink niet uit de bidon van een ander;
Gebruik alleen de ballen van VC Set Up, deze worden na iedere training schoongemaakt;
Maximaal 6 spelers + 1 trainer per veld;
Laat spelers tijdens de training niet wisselen van veld;
Zorg ervoor dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
Zorg ten allen tijde voor oefeningen waarbij continu 1,5m afstand tussen de spelers wordt gehouden. Dit betekent onder andere:
Niet blokkeren bij een aanval aan het net
Geen korte (midden)aanval binnen 1,5 m van de spelverdeler
Kijk voor coronaproof oefenstof op: spel- en oefenvormen-outdoor-volleybal
Partijtje spelen: speel 2 tegen 2 en maak gebruik van een vrije verdedigingszone in het midden van het veld (bal is ‘uit’ als deze in de zone valt).

Mocht er een ongeval plaatsvinden, bescherm dan eerst jezelf met mondkapje en handschoen voordat je gaat helpen.
Er is dan namelijk geen 1,5 meter ruimte meer;

Na afloop van de training zorgt de trainer of het daarvoor aangewezen verantwoordelijk teamlid (zie punt 2)
voor het schoonmaken van de ballen en het aanharken van de velden.

ACTIVITEITENDAG
JEUGD T/M MC

Op zaterdag 29 augustus van 9:30 tot 18:00 uur willen we een leuke activiteitendag organiseren voor onze jeugdleden t/m MC. Een e-mailbericht is gestuurd aan alle ouders met meer informatie en een opgaveformulier. Geen mail ontvangen?
Vraag Gerry: gerrycox81@gmail.com

promotie/
degradatie
regeling

Zoals aangegeven in het nieuwsbericht van afgelopen vrijdag zouden wij in de loop van deze week terugkoppeling geven over het aanpassen van de promotie/degradatie voorwaarden richting het nieuwe volleybalseizoen 2020-2021.
Allereerst willen wij jullie danken voor de vele reacties die jullie hebben geplaatst op diverse kanalen op social media, mail en polls. Fijn dat volleyballend Nederland graag mee wil denken over mogelijkheden van indelen van de competitie voor het seizoen 2020-2021.
Na de analyse is de Nevobo in samenspraak met de Bondsraad en de Bondsbestuurders en veel intern overleg tot een besluit gekomen voor een stand berekening van het abrupt gestopte seizoen.
Hoe wij precies tot deze berekening zijn gekomen staat uitgewerkt in het nieuwsbericht dat jullie hier https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/03/31/promotie-degradatie-richting-seizoen-2020-2021 kunnen vinden.
Bij halfjaar competitie is er geen stand berekening omdat hiervoor te weinig wedstrijden zijn gespeeld, dit geldt voor senioren competities 3e klasse hoog en 3e klasse laag (4e klasse) en voor alle jeugdklassen en CMV competities.

“Iedereen is ervan doordrongen dat we in deze unieke situatie een beslissing moeten nemen en begrijpt dat iedere keuze voor- en nadelen kent. We denken hiermee de meest reële oplossing te hebben gekozen, die duidelijkheid verschaft richting het aankomende seizoen.”

We begrijpen echter dat deze beslissing niet voor iedereen positief uitvalt, maar hopen op jullie begrip in deze onwerkelijke tijd.

Binnenkort zullen de verenigingen meer informatie ontvangen over de inschrijving voor het nieuwe seizoen.
In de bijlage kun je vinden welke consequenties dit heeft per divisie/klasse. Dit document kun je ook vinden op: https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/promotie-degradatie/


shoPPEN EN
VC SET UP
STEUNEN ?!

Ja dat kan! En het kost je niks! Het enige wat je moet doen als je via internet wat wilt bestellen, is dat via deze website
van Vc Set Up te doen en op de knop Sponsorkliks te klikken (rechtsonder). Vervolgens kun je kiezen bij wie je wat wilt bestellen (schrik niet, ja echt wel; 657 online winkels!) en kom je op de reguliere webpagina van de betreffende online winkel (als vanouds). Per klik ontvangt Vc Set Up een vergoeding. Dus klikken maar!

Agenda

29 aug. :       activiteitendag jeugd t/m MC

VOLLEYFIT

Blijf thuis in beweging! Via www.volleybal.nl/volleyfit worden online trai-ningen gegeven door grote namen uit de volley-balwereld. Ze dagen je uit om op een leuke manier fit te blijven.
Alle trainingen staan online dus check de site, make your choice en stay fit!

TRAINEN JEUGD VANAF 13 JAAR

We kunnen gelukkig ook beginnen met de trainingen van MA, MB en MC. We willen hier komende week mee starten vanaf maandag 18 mei. Omdat we de trainingsgroepjes niet te groot willen hebben, hebben we de groepen gesplitst en zullen de meiden tot aan de zomervakantie maar 1x in de week trainen.
De trainingen vinden plaats op het beachveld bij camping het karrewiel (Peschweg 8, Meerlo).
Als een training niet door kan gaan vanwege het weer, dan wordt dit op dag van de training doorgegeven.

Het trainingsschema :
MA1 en MB2: dinsdag van 18.30 tot 20.00 uur
MB1 en MB3: vrijdag van 17.00 tot 18.30 uur
MC1 en MC2: donderdag van 17.30 tot 19.00 uur
MC3: maandag van 18.00 tot 19.30 uur


OVERZICHT TRAININGSTIJDEN

Onder ‘Documenten’ (knop links onder op deze pagina) staat een overzicht van alle trainingstijden en toegewezen velden voor alle teams !

WEDSTRIJD-PROGRAMMA,

UITSLAGEN EN STANDEN

naar uitslagen, standen en programma NEVOBO

Klik op het plaatje voor het wedstrijdprogramma, uitslagen en standen op de NeVoBo website. Het Set Up nieuws lees je op deze website of via onderstaande link.
Een overzicht van de geplande wedstrijden voor de eerste helft van het seizoen 2019-2020 vind je onder de tweede link.

Downloads

MISSIE EN AMBITIES

Onze Missie

We willen alle inwoners in onze regio de kans bieden, om vanaf 4 jaar het volleybal te beoefenen op eigen niveau in een club die niet alleen sportieve kansen wil bieden, maar ook een ontmoetingsplaats wil zijn voor de leden middels nevenactiviteiten rondom de sport. Onderdeel van onze missie is tevens het zorgdragen voor een ‘veilige sportomgeving’ waarin het sporten plaatsvindt. VC Set Up profileert zich als een laagdrempelige vereniging waarin de onderlinge (familie) band een kenmerk is.

Onze Ambities

Het trainingsniveau van VC Set Up staat op een hoog niveau. De technische commissie (TC), waarvan ook de hoofdtrainer deel uitmaakt, bewaakt de trainingsaanpak van onze vereniging en legt hierover verantwoording af aan het bestuur. Deze aanpak heeft zowel betrekking op de competitiespelers, de recreanten en de jeugd, ieder met zijn eigen accenten.
Tijdens de wedstrijden wordt ieder team begeleid door een coach; binnen onze vereniging is dat een vrijwilliger die lang niet altijd betrokken is bij de trainingsactiviteiten. De technische commissie (TC) ondersteunt de coaches waar mogelijk, maar een helder beleid over coaching is er nog niet. Het is onze ambitie om daarin de komende jaren verbetering te brengen.
VC Set Up heeft een florerende jeugdafdeling die als zodanig bekend staat in de regio. Er is sprake van een regelmatige aanwas, zonder dat daar veel extra reclame voor wordt gemaakt. Er is geen sprake van een ledenstop, maar we zitten met de ruimte en de trainingsuren aan de grens van onze mogelijkheden. Over onze ambitie kunnen we kort zijn: handhaving van de huidige kwaliteit, gebruikmakend van onze eigen opgeleide jeugd. Wij doen niet aan werving bij andere verenigingen en beseffen dat we het risico lopen dat talentvolle jeugdleden de overstap maken naar een andere vereniging, waarbij het mogelijk is om op een hoger niveau te volleyen.
We hebben een grote groep recreanten binnen onze vereniging. We vinden dit naast de prestatieve competitiespelers een belangrijk onderdeel. Volleybal is een leuke teamsport die een grote bijdrage levert aan het sportieve welbevinden van de betrokken leden. Aandachtspunt is de terugloop van mannelijke leden. We zullen door te kijken bij andere volleybalclubs nagaan welke initiatieven we op dit gebied kunnen ontwikkelen. Naast de sportieve aspecten biedt VC Set Up ook een scala aan nevenactiviteiten die het voor recreanten nog aantrekkelijker maakt om lid te zijn en te blijven van
VC Set Up.In dit  Informatieboekje vindt u allerlei info over het lid zijn van Vc Set Up. Onder andere over:
Contactpersonen VC Set Up
(bestuur, jeugdcommissie, vertrouwenspersoon)
Regels voor jeugdleden
Informatie voor ouders
(privacywet, praktische informatie, contributie, tenue, hulp van ouders)
Taken jeugdcommissie
(toernooien, competitie, rijschema, teamindeling en niveaus)
Activiteiten voor de jeugdleden
(het kamp, sinterklaasfeest, carnavalsbal, ouder-kindtoernooi)
Vervoer van kinderen in de auto
Taken coach
(praktisch, thuiswedstrijd, toernooi, kampioen?, CMV-toernooi.